Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Надежда Свещарова, Андриана Георгиева, Веня Новичкова, Димитър Илиев за „Жилищно строителство за 6 броя УПИ“ в ПИ в землището на с.Марково :

Прочети