Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Петко Ангелов БГ“ ЕООД за „Жилищно застрояване, търговска и обществено обслужваща дейност“, „Дом за социални грижи за настаняване на възрастни лица“, „Дом за настаняване на деца със специални потребности“  и  „Производствена дейност – производство на ел. енергия“ в ПИ в землището на с.Ягодово, местност „Агълите“ :