Общо събрание на населението на с.Крумово

Кметът на Община „Родопи“ – Павел Михайлов уведомява населението на с.Крумово, община Родопи, че свиква по своя инициатива Общо събрание на населението на с.Крумово, община Родопи, област Пловдив, което да се проведе на 28.09.2022г. – СРЯДА, от 18:00ч. в двора на ОУ„Христо Ботев“, с.Крумово със следния въпрос:

„Съгласни ли сте да бъде изградена детска градина в част от УПИ II- Парк от кв.4 по регулационния план на с.Крумово, община Родопи, при спазване на всички нормативни изисквания?“