Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ – ОбС

№ по редИме и фамилияДлъжностДекларация
по чл.35, ал.1, т.2 – /Част 1/
Декларация
по чл.35, ал.1, т.2 – /Част 2/
1Ивайло ДанаиловКмет на с.Цалапицадаотвори
2Ангел ЧобановКмет на с.Храбринодаотвори
3Десислава ТерзиеваКмет на с.Марководаотвори
4Димитър ДишевКмет на с.Ягодоводаотвори
5Лиляна ПетроваКмет на с.Кадиеводаотвори
6Румяна СамоковареваКмет на с.Крумоводаотвори
отвори
7Даниела СтоиловаКмет на с.Браниполедаотвори
8Атанас ШоповКмет на с.Брестникдаотвори
9Любен РадевКмет на с.Брестовицадаотвори
10Йордан ТотевКмет на с.Оризаридаотвори
11Ренета ПлевнелиеваКмет на с.Първенецдаотвори
12Нели БундеваКмет на с.Устинадаотвори
13Анелия УлановаКмет на с.Златитрапдаотвори
14Костадин НиколовКмет на с.Белащицадаотвори
15Румен СмирновИзпълнителен Директор на СО „Спектър“ АДдаотвори
16Снежана СтефановаЧлен на Съвета на Директорите на СО „Спектър“ АДдаотвори
17Георги ГачевЧлен на Съвета на Директорите на СО „Спектър“ АДдаотвори