Архив – продажби на общински имоти


Важно!!!  Съобщение относно ИД №20138270400262 [Съобщение]


Насрочена публична продан в периода от 29.09.2013 г. до 29.10.2013 г.  по ИД №20118280400680 на ЧСИ №828 на КЧСИ

Полумасивна сграда с площ 28кв.м. построена в УПИ X-чешма от кв.9 по регулационния план на с. Извор, с площ 280 кв.м.

Цената, от която започва проданта е 525 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 12.10.2013 г. до 12.11.2013 г.  по ИД №20138270400262 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот № 011023, в с. Извор,местност БЯЛО ПОЛЕ  с площ 3.296 дка.

Цената, от която започва проданта е 975 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 12.10.2013 г. до 12.11.2013 г.  по ИД №20138270400262 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот № 011102, в с. Извор,местност БЯЛО ПОЛЕ  с площ 1.471 дка.

Цената, от която започва проданта е 487.50 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 12.10.2013 г. до 12.11.2013 г.  по ИД №20138270400262 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот № 012055, в с. Извор,местност БЯЛО ПОЛЕ  с площ 1.585 дка.

Цената, от която започва проданта е 540 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 12.10.2013 г. до 12.11.2013 г.  по ИД №20138270400262 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот № 013050, в с. Извор,местност ГЪЛЪБИЦА  с площ 1.347 дка.

Цената, от която започва проданта е 375 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 12.10.2013 г. до 12.11.2013 г.  по ИД №20138270400262 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот № 013162, в с. Извор,местност КЕРЕМИДЧИЙНИЦАТА  с площ 1.928 дка.

Цената, от която започва проданта е 585 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 12.10.2013 г. до 12.11.2013 г.  по ИД №20138270400262 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот № 032020, в с. Извор,местност ТАБАШКИ ХАРМАНИ  с площ 0.377 дка.

Цената, от която започва проданта е 112.50 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 12.10.2013 г. до 12.11.2013 г.  по ИД №20138270400262 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот № 035064, в с. Извор,местност РУНЕВИЦА  с площ 0.218 дка.

Цената, от която започва проданта е 75 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 12.10.2013 г. до 12.11.2013 г.  по ИД №20138270400262 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот № 035070, в с. Извор,местност РУНЕВИЦА  с площ 0.746 дка.

Цената, от която започва проданта е 262.50 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 12.10.2013 г. до 12.11.2013 г.  по ИД №20138270400262 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот № 036024, в с. Извор,местност БАБИН ЧУЧУР  с площ 0.561 дка.

Цената, от която започва проданта е 165 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 12.10.2013 г. до 12.11.2013 г.  по ИД №20138270400262 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот № 036025, в с. Извор,местност БАБИН ЧУЧУР  с площ 0.712 дка.

Цената, от която започва проданта е 255 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 12.10.2013 г. до 12.11.2013 г.  по ИД №20138270400262 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот № 044183, в с. Извор,местност РУНЕВИЦА  с площ 0.480 дка.

Цената, от която започва проданта е 165 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 12.10.2013 г. до 12.11.2013 г.  по ИД №20138270400262 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот № 026183, в с. Извор,местност СЕЛСКИ ЛИВАДИ  с площ 0.451 дка.

Цената, от която започва проданта е 165 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 06.11.2013 г. до 06.12.2013 г.  по ИД №20118280401416 на ЧСИ №828 на КЧСИ

Поземлен имот № 000511, в с. Ягодово,  с площ 22.543 дка.

Цената, от която започва проданта е 13 500 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 13.10.2013 г. до 13.11.2013 г.  по ИД №20138260400189 на ЧСИ №826 на КЧСИ

Поземлен имот № 002103, в с. Белащица,местност ГЬОЛА  с площ 8.674 дка.

Цената, от която започва проданта е 18 000 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 13.10.2013 г. до 13.11.2013 г.  по ИД №20138260400189 на ЧСИ №826 на КЧСИ

Поземлен имот № 309019, в с. Цалапица,местност ЛЪКАТА  с площ 48.899 дка.

Цената, от която започва проданта е 14 700 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 13.10.2013 г. до 13.11.2013 г.  по ИД №20138260400086 на ЧСИ №826 на КЧСИ

Поземлен имот № 000044, в с. Белащица,местност ОСТРОВА  с площ 35.585 дка.

Цената, от която започва проданта е 25 000 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 13.10.2013 г. до 13.11.2013 г.  по ИД №20138260400086 на ЧСИ №826 на КЧСИ

Поземлен имот № 000032, в с. Белащица,местност СВ.НИКОЛА  с площ 11.607дка.

Цената, от която започва проданта е 18 000 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 13.10.2013 г. до 13.11.2013 г.  по ИД №20138260400189 на ЧСИ №826 на КЧСИ

Урегулиран поземлен имот VI-199, в с. Храбрино,  с площ 1 273кв.м.

Цената, от която започва проданта е 20 000 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 13.10.2013 г. до 13.11.2013 г.  по ИД №20138260400189 на ЧСИ №826 на КЧСИ

Поземлен имот с идентификатор 66809.50.8, в с. Скобелево,местност ВРЪХОВРЪХ  с площ 7 305 кв.м.

Цената, от която започва проданта е 2 100 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 13.10.2013 г. до 13.11.2013 г.  по ИД №20138260400189 на ЧСИ №826 на КЧСИ

Поземлен имот с идентификатор 66809.50.15, в с. Скобелево,местност ВРЪХОВРЪХ  с площ 14 703 кв.м.

Цената, от която започва проданта е 4 000 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 12.11.2013 г. до 12.12.2013 г.  по ИД №20138260400189 на ЧСИ №826 на КЧСИ

Поземлен имот № 002283, в с. Браниполе ,местност ГЕРЕНА  с площ 5.862 дка.

Цената, от която започва проданта е 8 000 лева.

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 12.11.2013 г. до 12.12.2013 г.  по ИД №20138260400189 на ЧСИ №826 на КЧСИ

Поземлен имот № 002284, в с. Браниполе ,местност ГЕРЕНА  с площ 5.791 дка.

Цената, от която започва проданта е 8 000 лева.

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 19.08.2013 г. до 19.09.2013 г.  по ИД №20118280400680 на ЧСИ №828 на КЧСИ

Поземлен имот № 47295.60.17, в с. Марково, местност СТАРИТЕ ГРОБИЩА, с площ 425кв.м. Начин на трайно ползване: НИВА. [Скица]

Цената, от която започва проданта е 8 625 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 19.08.2013 г. до 19.09.2013 г.  по ИД №20118280400680 на ЧСИ №828 на КЧСИ

Урегулиран пземлен имот № XVI-37,по плана на в.з.Брянощица с. Брестовица, с площ 409кв.м. Върху имота е учредено и реализирано право на строеж. [Скица]

Цената, от която започва проданта е 3 675 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 12.08.2013 г. до 12.09.2013 г.  по ИД №20138260400189 на ЧСИ №826 на КЧСИ

Поземлен имот № 021012, в с. Белащица, местност ПЧЕЛИНА, с площ 7.447 дка. Начин на трайно ползване: Пасище мера. [Скица]

Цената, от която започва проданта е 15 000 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 12.08.2013 г. до 12.09.2013 г.  по ИД №20138260400189 на ЧСИ №826 на КЧСИ

Поземлен имот № 021008, в с. Белащица, местност ПЧЕЛИНА, с площ 1.060 дка. Начин на трайно ползване: Изоставена нива. [Скица]

Цената, от която започва проданта е 3 200 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 12.08.2013 г. до 12.09.2013 г.  по ИД №20138260400189 на ЧСИ №826 на КЧСИ

Поземлен имот № 021010, в с. Белащица, местност ПЧЕЛИНА, с площ 3.272 дка. Начин на трайно ползване: Пасище мера. [Скица]

Цената, от която започва проданта е 10 000 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 12.08.2013 г. до 12.09.2013 г.  по ИД №20138260400189 на ЧСИ №826 на КЧСИ

Поземлен имот № 021005, в с. Белащица, местност ПЧЕЛИНА, с площ 1.000 дка. Начин на трайно ползване: Изоставена нива. [Скица]

Цената, от която започва проданта е 3 000 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 19.08.2013 г. до 19.09.2013 г.  по ИД №20118280400698 на ЧСИ №828 на КЧСИ

Поземлен имот № 47295.60.64, в с. Марково, местност ЗЕМЛИЩЕ МАРКОВО, с площ 9615 кв.м. Начин на трайно ползване: Земеделска земя. [Скица]

Цената, от която започва проданта е 2 775 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 24.08.2013 г. до 24.09.2013 г.  по ИД №20128270400493 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот № 030136, в с. Крумово, местност БОЕВИ НИВИ, с площ 359.785 дка. Начин на трайно ползване: Ниви(орна земя). [Скица]

Цената, от която започва проданта е 228 750 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 26.08.2013 г. до 26.09.2013 г.  по ИД №20138260400189 на ЧСИ №826 на КЧСИ

Поземлен имот № 002266, в с. Браниполе, местност ГЕРЕНА, с площ 4.622 дка Начин на трайно ползване: Нива.

Цената, от която започва проданта е 4 622 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 26.08.2013 г. до 26.09.2013 г.  по ИД №20138260400189 на ЧСИ №826 на КЧСИ

Поземлен имот № 003003, в с. Оризари, местност КАЗЛАНЧА, с площ 11.333 дка Начин на трайно ползване: Пясък.

Цената, от която започва проданта е 3 000 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 26.08.2013 г. до 26.09.2013 г.  по ИД №20138260400189 на ЧСИ №826 на КЧСИ

Поземлен имот № 003005, в с. Оризари, местност КАЗЛАНЧА, с площ 44.739 дка Начин на трайно ползване: Гора в земеделски земи.

Цената, от която започва проданта е 9 000 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 26.08.2013 г. до 26.09.2013 г.  по ИД №20138260400189 на ЧСИ №826 на КЧСИ

Поземлен имот № 001068, в с. Кадиево, местност ГЬОЛА, с площ 3.930 дка Начин на трайно ползване: Др.сел. ст.тер.

Цената, от която започва проданта е 800 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 14.09.2013 г. до 14.10.2013 г.  по ИД №20128280400058 на ЧСИ №828 на КЧСИ

Урегулиран поземлен имот № VIII-1292, в с. Цалапица,  с площ 1 330 кв.м.

Цената, от която започва проданта е 11 940 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 14.09.2013 г. до 14.10.2013 г.  по ИД №20128280400058 на ЧСИ №828 на КЧСИ

Урегулиран поземлен имот № VII-1292, в с. Цалапица,  с площ 1 310 кв.м.

Цената, от която започва проданта е 11 760 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 07.09.2013 г. до 07.10.2013 г.  по ИД №20108270400761 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот № 143267, в с. Брестовица,,местност АЛЧАКА/ПОЖАРА  с площ 5 100 дка.

Цената, от която започва проданта е 6 000 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 07.09.2013 г. до 07.10.2013 г.  по ИД №20108270400761 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот № 143375, в с. Брестовица,,местност АЛЧАКА/ПОЖАРА  с площ 1 400 дка.

Цената, от която започва проданта е 1 725 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 07.07.2013 г. до 07.08.2013 г.  по ИД №20138270400262 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот с идентификатор 47295.21.98, в с.Марково, местност ГЕРЕНА, с площ 60.658 дка. Начин на трайно ползване: Лозе [Скица]

Цената, от която започва проданта е 20 475.00 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 07.07.2013 г. до 07.08.2013 г.  по ИД №20138270400262 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот с идентификатор 47295.21.127, в с.Марково, местност ГЕРЕНА, с площ 102.740 дка. Начин на трайно ползване: Лозе [Скица]

Цената, от която започва проданта е 34 672.50 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 07.07.2013 г. до 07.08.2013 г.  по ИД №20138270400262 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот с идентификатор 47295.21.129, в с.Марково, местност ГЕРЕНА, с площ 8.189 дка. Начин на трайно ползване: Лозе [Скица]

Цената, от която започва проданта е 2 767.50 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 07.07.2013 г. до 07.08.2013 г.  по ИД №20138270400262 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот с идентификатор 47295.21.174, в с.Марково, местност ГЕРЕНА, с площ 8.467 дка. Начин на трайно ползване: Лозе [Скица]

Цената, от която започва проданта е 2 857.50 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 07.07.2013 г. до 07.08.2013 г.  по ИД №20138270400262 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот с идентификатор 47295.60.64, в с.Марково, местност ЗЕМЛИЩЕ МАРКОВО, с площ 9.615 дка. Начин на трайно ползване: Друг вид недървопроизводителна горска площ.

Цената, от която започва проданта е 3 225.00 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 07.07.2013 г. до 07.08.2013 г.  по ИД №20138270400262 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот с идентификатор 47295.73.9, в с.Марково, местност ЗЕМЛИЩЕ МАРКОВО, с площ 25.490 дка. Начин на трайно ползване: Нива. [Скица]

Цената, от която започва проданта е 8 602.50 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 07.07.2013 г. до 07.08.2013 г.  по ИД №20138270400262 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот с идентификатор 47295.59.1, в с.Марково, местност СТАРИТЕ ГРОБИЩА, с площ 1.623 дка. Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя. [Скица]

Цената, от която започва проданта е 525.00 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 07.07.2013 г. до 07.08.2013 г.  по ИД №20138270400262 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот с идентификатор 47295.125.294, в с.Марково, с площ 526 кв.м. Начин на трайно ползване: За вилна сграда. [Скица]

Цената, от която започва проданта е 1 972.50 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 07.07.2013 г. до 07.08.2013 г.  по ИД №20138270400262 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот с идентификатор 47295.111.132, в с.Марково, местност ЧОНЕТО, с площ 1.302 дка. Начин на трайно ползване: Нива. [Скица]

Цената, от която започва проданта е 435.00 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 07.07.2013 г. до 07.08.2013 г.  по ИД №20138270400262 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот с идентификатор 47295.120.9, в с.Марково, местност ЗЕМЛИЩЕ МАРКОВО, с площ 7.733 дка. Начин на трайно ползване: Нива.

Цената, от която започва проданта е 2 625.00 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 07.07.2013 г. до 07.08.2013 г.  по ИД №20138270400262 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот с идентификатор 47295.52.17, в с.Марково, местност ПИЧКОВЕЦ, с площ 2.566 дка. Начин на трайно ползване: Овощна градина. [Скица]

Цената, от която започва проданта е 862.50 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 07.07.2013 г. до 07.08.2013 г.  по ИД №20138270400262 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот с идентификатор 47295.52.28, в с.Марково, местност ПИЧКОВЕЦ, с площ 2.497 дка. Начин на трайно ползване: Овощна градина. [Скица]

Цената, от която започва проданта е 1 500.00 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 07.07.2013 г. до 07.08.2013 г.  по ИД №20138270400262 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот с идентификатор 47295.52.35, в с.Марково, местност ПИЧКОВЕЦ, с площ 5.929 дка. Начин на трайно ползване: Овощна градина. [Скица]

Цената, от която започва проданта е 2 002.50 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 07.07.2013 г. до 07.08.2013 г.  по ИД №20138270400262 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот с идентификатор 47295.54.68, в с.Марково, местност КОНУ ДЕРЕ, с площ 4.611 дка. Начин на трайно ползване: Овощна градина. [Скица]

Цената, от която започва проданта е 1 552.50 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 07.07.2013 г. до 07.08.2013 г.  по ИД №20138270400262 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот с идентификатор 47295.58.29, в с.Марково, местност КОНУ ДЕРЕ, с площ 1.700 дка. Начин на трайно ползване: Овощна градина.[Скица]

Цената, от която започва проданта е 570.00 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 07.07.2013 г. до 07.08.2013 г.  по ИД №20138270400262 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот с идентификатор 47295.60.50, в с.Марково, местност КОНУ ДЕРЕ, с площ 4.659 дка. Начин на трайно ползване: Овощна градина.

Цената, от която започва проданта е 1 575.00 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 07.07.2013 г. до 07.08.2013 г.  по ИД №20128270400656 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот № 006120, в с. Храбрино, местност ХАРМАНИТЕ, с площ 4.644 дка. Начин на трайно ползване: Храсти. [Скица]

Цената, от която започва проданта е 1 725.00 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 07.07.2013 г. до 07.08.2013 г.  по ИД №20128270400656 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот № 006110, в с. Храбрино, местност ЛЕНИЩАТА, с площ 4.218 дка. Начин на трайно ползване: по Акт №1595/ 20.09.2004 г. за общинска частна собственост – Пасище с храсти, а съгласно Акт № 3038/ 15.05.2009 г. за частна общинска собственост – Храсти. [Скица]

Цената, от която започва проданта е 1 575.00 лева.

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 11.07.2013 г. до 11.08.2013 г.  по ИД №20128270400444 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот № 020839, в с. Браниполе, местност ЧИИРИТЕ, с площ 2.324 дка. Начин на трайно ползване: Овощна градина. [Скица]

Цената, от която започва проданта е 825.00 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 11.07.2013 г. до 11.08.2013 г.  по ИД №20128270400444 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот № 002839, в с. Браниполе, местност ЧИИРИТЕ, с площ 0.256 дка. Начин на трайно ползване: Овощна градина.

Цената, от която започва проданта е 112.50 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 11.07.2013 г. до 11.08.2013 г.  по ИД №20128270400444 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот № 020024, в с. Браниполе, местност ГЕРЕНА, с площ 0.871 дка. Начин на трайно ползване: Овощна градина. [Скица]

Цената, от която започва проданта е 900.00 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 11.07.2013 г. до 11.08.2013 г.  по ИД №20128270400444 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот № 020022, в с. Браниполе, местност ГЕРЕНА, с площ 0.922 дка. Начин на трайно ползване: Нива. [Скица]

Цената, от която започва проданта е 675.00 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 11.07.2013 г. до 11.08.2013 г.  по ИД №20128270400444 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот № 020829, в с. Браниполе, местност ЧИИРИТЕ, с площ 9.887 дка. Начин на трайно ползване: Овощна градина. [Скица]

Цената, от която започва проданта е 3 600.00 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 11.07.2013 г. до 11.08.2013 г.  по ИД №20128270400444 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот № 020837, в с. Браниполе, местност ЧИИРИТЕ, с площ 1.999 дка. Начин на трайно ползване: Овощна градина. [Скица]

Цената, от която започва проданта е 975.00 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 11.07.2013 г. до 11.08.2013 г.  по ИД №20128270400444 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот № 020880, в с. Браниполе, местност ЧИИРИТЕ, с площ 7.843 дка. Начин на трайно ползване: Овощна градина. [Скица]

Цената, от която започва проданта е 3 150.00 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 11.07.2013 г. до 11.08.2013 г.  по ИД №20128270400444 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот № 020881, в с. Браниполе, местност ЧИИРИТЕ, с площ 3.330 дка. Начин на трайно ползване: Овощна градина. [Скица]

Цената, от която започва проданта е 900.00 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 21.07.2013 г. до 21.08.2013 г.  по ИД №20138270400262 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот № 30.25, в с. Белащица, местност ГОГОВА ЧЕШМА, с площ 383.00 кв.м. Начин на трайно ползване: ПАРАГРАФ 4. [Скица]  [Ситуация1] [Ситуация2]

Цената, от която започва проданта е 315.00 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 21.07.2013 г. до 21.08.2013 г.  по ИД №20138270400262 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот № 30.196, в с. Белащица, местност ГОГОВА ЧЕШМА, с площ 179.00 кв.м. Начин на трайно ползване: ПАРАГРАФ 4. [Скица] [Ситуация1] [Ситуация2]

Цената, от която започва проданта е 150.00 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 21.07.2013 г. до 21.08.2013 г.  по ИД №20138270400262 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот № 30.26, в с. Белащица, местност ГОГОВА ЧЕШМА, с площ 493.00 кв.м. Начин на трайно ползване: ПАРАГРАФ 4. [Скица] [Ситуация1] [Ситуация2]

Цената, от която започва проданта е 405.00 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 21.07.2013 г. до 21.08.2013 г.  по ИД №20138270400262 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот № 30.41, в с. Белащица, местност ГОГОВА ЧЕШМА, с площ 609.00 кв.м. Начин на трайно ползване: ПАРАГРАФ 4. [Скица] [Ситуация1] [Ситуация2]

Цената, от която започва проданта е 502.50 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 21.07.2013 г. до 21.08.2013 г.  по ИД №20138270400262 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот № 30.70, в с. Белащица, местност ГОГОВА ЧЕШМА, с площ 740.00 кв.м. Начин на трайно ползване: ПАРАГРАФ 4. [Скица] [Ситуация1] [Ситуация2]

Цената, от която започва проданта е 611.25 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 21.07.2013 г. до 21.08.2013 г.  по ИД №20138270400262 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот № 30.78, в с. Белащица, местност ГОГОВА ЧЕШМА, с площ 500.00 кв.м. Начин на трайно ползване: ПАРАГРАФ 4. [Скица] [Ситуация1] [Ситуация2]

Цената, от която започва проданта е 412.50 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 21.07.2013 г. до 21.08.2013 г.  по ИД №20138270400262 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот № 30.84, в с. Белащица, местност ГОГОВА ЧЕШМА, с площ 430.00 кв.м. Начин на трайно ползване: ПАРАГРАФ 4. [Скица] [Ситуация1] [Ситуация2]

Цената, от която започва проданта е 356.25 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 21.07.2013 г. до 21.08.2013 г.  по ИД №20138270400262 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот № 30.178, в с. Белащица, местност ГОГОВА ЧЕШМА, с площ 469.00 кв.м. Начин на трайно ползване: ПАРАГРАФ 4. [Скица] [Ситуация1] [Ситуация2]

Цената, от която започва проданта е 386.25 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 21.07.2013 г. до 21.08.2013 г.  по ИД №20138270400262 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот № 30.274, в с. Белащица, местност ГОГОВА ЧЕШМА, с площ 250.00 кв.м. Начин на трайно ползване: ПАРАГРАФ 4. [Скица] [Ситуация1] [Ситуация2]

Цената, от която започва проданта е 206.25 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 21.07.2013 г. до 21.08.2013 г.  по ИД №20138270400262 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот № 30.277, в с. Белащица, местност ГОГОВА ЧЕШМА, с площ 319.00 кв.м. Начин на трайно ползване: ПАРАГРАФ 4. [Скица] [Ситуация1] [Ситуация2]

Цената, от която започва проданта е 262.50 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 21.07.2013 г. до 21.08.2013 г.  по ИД №20138270400262 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот № 30.287, в с. Белащица, местност ГОГОВА ЧЕШМА, с площ 612.00 кв.м. Начин на трайно ползване: ПАРАГРАФ 4. [Скица] [Ситуация1] [Ситуация2]

Цената, от която започва проданта е 506.25 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 21.07.2013 г. до 21.08.2013 г.  по ИД №20138270400262 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот № 30.289, в с. Белащица, местност ГОГОВА ЧЕШМА, с площ 607.00 кв.м. Начин на трайно ползване: ПАРАГРАФ 4. [Скица] [Ситуация1] [Ситуация2]

Цената, от която започва проданта е 502.50 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 21.07.2013 г. до 21.08.2013 г.  по ИД №20138270400262 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот № 30.308, в с. Белащица, местност НАД БАДЕМИТЕ, с площ 710.00 кв.м. Начин на трайно ползване: ПАРАГРАФ 4. [Скица] [Ситуация1] [Ситуация2]

Цената, от която започва проданта е 585.00 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 21.07.2013 г. до 21.08.2013 г.  по ИД №20138270400262 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот № 30.310, в с. Белащица, местност ГОГОВА ЧЕШМА, с площ 400.00 кв.м. Начин на трайно ползване: ПАРАГРАФ 4. [Скица] [Ситуация1] [Ситуация2]

Цената, от която започва проданта е 330.00 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 21.07.2013 г. до 21.08.2013 г.  по ИД №20138270400262 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот № 30.339, в с. Белащица, местност СВЕТИ СПАС, с площ 634.00 кв.м. Начин на трайно ползване: ПАРАГРАФ 4. [Скица] [Ситуация1] [Ситуация2]

Цената, от която започва проданта е 525.00 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 21.07.2013 г. до 21.08.2013 г.  по ИД №20128270400656 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот № 30.13, в с. Белащица, местност ГОГОВА ЧЕШМА, с площ 817.00 кв.м. Начин на трайно ползване: ПАРАГРАФ 4. [Скица] [Ситуация1] [Ситуация2]

Цената, от която започва проданта е 675.00 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 21.07.2013 г. до 21.08.2013 г.  по ИД №20128270400656 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот № 30.135, в с. Белащица, местност ГОГОВА ЧЕШМА, с площ 381.00 кв.м. Начин на трайно ползване: ПАРАГРАФ 4. [Скица] [Ситуация1] [Ситуация2]

Цената, от която започва проданта е 315.00 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 21.07.2013 г. до 21.08.2013 г.  по ИД №20128270400656 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот № 30.172, в с. Белащица, местност ГОГОВА ЧЕШМА, с площ 382.00 кв.м. Начин на трайно ползване: ПАРАГРАФ 4. [Скица] [Ситуация1] [Ситуация2]

Цената, от която започва проданта е 315.00 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 28.07.2013 г. до 28.08.2013 г.  по ИД №20118280400680 на ЧСИ №828 на КЧСИ

Поземлен имот № 312003, в с. Цалапица, местност Лъката, с площ 142,402 дка.

Цената, от която започва проданта е 28 500 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 28.07.2013 г. до 28.08.2013 г.  по ИД №20118280401416 на ЧСИ №828 на КЧСИ

Поземлен имот № 000511, в с. Ягодово, с площ 22.543 дка.

Цената, от която започва проданта е 16 875 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 02.08.2013 г. до 02.09.2013 г.  по ИД №20138260400189 на ЧСИ №826 на КЧСИ

Поземлен имот № 000046, в с. Белащица, местност СВ. НИКОЛА, с площ 6.982 дка Начин на трайно ползване: Храсти.

Цената, от която започва проданта е 14 000 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 02.08.2013 г. до 02.09.2013 г.  по ИД №20138260400189 на ЧСИ №826 на КЧСИ

Поземлен имот № 66809.50.8, в с. Скобелево, местност ВЪРХОВРЪХ, с площ 7305 кв.м. Начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора. [Скица]

Цената, от която започва проданта е 2 100 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 04.08.2013 г. до 04.09.2013 г.  по ИД №20138260400189 на ЧСИ №826 на КЧСИ

Поземлен имот № 66809.50.15, в с. Скобелево, местност ВЪРХОВРЪХ, с площ 14703 кв.м. Начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора. [Скица]

Цената, от която започва проданта е 4 000 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 02.08.2013 г. до 02.09.2013 г.  по ИД №20138260400189 на ЧСИ №826 на КЧСИ

Поземлен имот № 47295.60.63, в с. Марково, с площ 4,463 дка. Начин на трайно ползване: Пасище.

Цената, от която започва проданта е 13 400 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 02.08.2013 г. до 02.09.2013 г.  по ИД №20138260400189 на ЧСИ №826 на КЧСИ

Поземлен имот № 002280, в с. Браниполе, местност ГЕРЕНА, с площ 4,215 дка. Начин на трайно ползване: Нива.

Цената, от която започва проданта е 12 700 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 02.08.2013 г. до 02.09.2013 г.  по ИД №20138260400189 на ЧСИ №826 на КЧСИ

Поземлен имот № 020050, в с. Скобелево, местност СТАРИ ХАРМАНИ, с площ 5,316 дка. Начин на трайно ползване: Нива. [Скица]

Цената, от която започва проданта е 1 200 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 02.08.2013 г. до 02.09.2013 г.  по ИД №20138260400189 на ЧСИ №826 на КЧСИ

Поземлен имот № 020052, в с. Скобелево, местност СТАРИ ХАРМАНИ, с площ 4,821 дка.[Скица]

Цената, от която започва проданта е 1 000 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 19.07.2013 г. до 19.08.2013 г.  по ИД №20128270400444 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот № 035050, в с. Бресник, местност КУКЛЕНСКИ ПЪТ, с площ 1.332 дка. Начин на трайно ползване: Нива. [Скица]

Цената, от която започва проданта е 450.00 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 19.07.2013 г. до 19.08.2013 г.  по ИД №20128270400444 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот № 035046, в с. Бресник, местност КУКЛЕНСКИ ПЪТ, с площ 0.816 дка. Начин на трайно ползване: Др. сел.ст.тер. [Скица]

Цената, от която започва проданта е 337.50 лева.  

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 09.12.2013 г. до 09.01.2014 г.  по ИД №20128300400039 на ЧСИ №830 на КЧСИ

Поземлен имот № 49.118, в с. Брестник ,местност ПАДИНАТА с площ 357 кв.м.

Цената, от която започва проданта е 8 032,50 лева.

[Прочети] [Скица][Ситуация]


Насрочена публична продан в периода от 09.12.2013 г. до 09.01.2014 г.  по ИД №20128300400039 на ЧСИ №830 на КЧСИ

Поземлен имот № 46.194, в с. Брестник ,местност МАНАСТИРА с площ 615 кв.м.

Цената, от която започва проданта е 13 837,50 лева.

[Прочети] [Скица][Ситуация]


Насрочена публична продан в периода от 09.12.2013 г. до 09.01.2014 г.  по ИД №20128300400039 на ЧСИ №830 на КЧСИ

Поземлен имот № 46.159, в с. Брестник ,местност МАНАСТИРА с площ 345 кв.м.

Цената, от която започва проданта е 7 762,50 лева.

[Прочети] [Скица][Ситуация]


Насрочена публична продан в периода от 09.12.2013 г. до 09.01.2014 г.  по ИД №20128300400039 на ЧСИ №830 на КЧСИ

Поземлен имот № 46.118, в с. Брестник ,местност МАНАСТИРА с площ 814 кв.м.

Цената, от която започва проданта е 18 315 лева.

[Прочети] [Скица] [Ситуация]


Насрочена публична продан в периода от 02.12.2013 г. до 02.01.2014 г.  по ИД №20128270400444 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот № 008016, в с. Белащица ,местност ТЪРНОВИЦА с площ 3,932 дка.

Цената, от която започва проданта е 3 150 лева.

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 02.12.2013 г. до 02.01.2014 г.  по ИД №20128270400444 на ЧСИ №827 на КЧСИ

Поземлен имот № 008121, в с. Белащица ,местност ТЪРНОВИЦА с площ 1,154 дка.

Цената, от която започва проданта е 1 050 лева.

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 14.12.2013 г. до 14.01.2014 г.  по ИД №20138260400189 на ЧСИ №826 на КЧСИ

Имот № 002282, в с. Браниполе ,местност ГЕРЕНА с площ 0,719 дка.

Цената, от която започва проданта е 2 000 лева.

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 14.12.2013 г. до 14.01.2014 г.  по ИД №20138260400189 на ЧСИ №826 на КЧСИ

Урегулиран поземлен имот № III-199, в с. Златитрап , с площ 765 кв.м.

Цената, от която започва проданта е 4 000 лева.

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 14.12.2013 г. до 14.01.2014 г.  по ИД №20138260400189 на ЧСИ №826 на КЧСИ

Урегулиран поземлен имот № II-12,по плана на вилна зона „Бряновщица“, с. Брестовица , с площ 657 кв.м.

Цената, от която започва проданта е 3 000 лева.

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 14.12.2013 г. до 14.01.2014 г.  по ИД №20138260400189 на ЧСИ №826 на КЧСИ

Урегулиран поземлен имот № XII-36,по плана на вилна зона „Бряновщица“, с. Брестовица , с площ 735 кв.м.

Цената, от която започва проданта е 3 000 лева.

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 14.12.2013 г. до 14.01.2014 г.  по ИД №20138260400189 на ЧСИ №826 на КЧСИ

Урегулиран поземлен имот № I, в с. Златитрап , с площ 630 кв.м.

Цената, от която започва проданта е 4 000 лева.

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 14.12.2013 г. до 14.01.2014 г.  по ИД №20138260400189 на ЧСИ №826 на КЧСИ

Имот № 002006, в с. Оризари ,местност МАНДА ГЬОЛ с площ 11,230 дка.

Цената, от която започва проданта е 3 000 лева.

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 14.12.2013 г. до 14.01.2014 г.  по ИД №20138260400189 на ЧСИ №826 на КЧСИ

Имот № 052119, в с. Брестовица ,местност ДАНЧОВО ДЕРЕ с площ 5,211 дка.

Цената, от която започва проданта е 1 000 лева.

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 22.12.2013 г. до 22.01.2014 г.  по ИД №20138260400189 на ЧСИ №826 на КЧСИ

Имот № 030136, в с. Крумово ,местност БОЕВИ НИВИ с площ 359,785 дка.

Цената, от която започва проданта е 70 000 лева.

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 22.12.2013 г. до 22.01.2014 г.  по ИД №20138260400189 на ЧСИ №826 на КЧСИ

Имот № 037001, в с. Ситово ,местност РАХМАНИЦА с площ 173,099 дка.

Цената, от която започва проданта е 12 750 лева.

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 22.12.2013 г. до 22.01.2014 г.  по ИД №20138260400189 на ЧСИ №826 на КЧСИ

Имот № 033071, в с. Ситово ,местност РАМАДАНОВ КАМЪК с площ 222,396 дка.

Цената, от която започва проданта е 19 500 лева.

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 22.12.2013 г. до 22.01.2014 г.  по ИД №20138260400189 на ЧСИ №826 на КЧСИ

Имот № 313032, в с. Ситово ,местност РАМАДАНОВ КАМЪК с площ 250,001 дка.

Цената, от която започва проданта е 21 000 лева.

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 22.12.2013 г. до 22.01.2014 г.  по ИД №20138260400189 на ЧСИ №826 на КЧСИ

Имот № 000301, в с. Ситово ,местност РАХМАНИЦА с площ 694,187 дка.

Цената, от която започва проданта е 39 000 лева.

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 12.01.2014 г. до 12.02.2014 г.  по ИД №20138260400189 на ЧСИ №826 на КЧСИ

Имот № 313076, в с. Ситово ,местност РАМАДАНОВ КАМЪК с площ 82,109 дка.

Цената, от която започва проданта е 9 000 лева.

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 12.01.2014 г. до 12.02.2014 г.  по ИД №20138260400189 на ЧСИ №826 на КЧСИ

Имот № 308027, в с. Ситово ,местност РАХМАНИЦА с площ 46,908 дка.

Цената, от която започва проданта е 6 000 лева.

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 12.01.2014 г. до 12.02.2014 г.  по ИД №20138260400189 на ЧСИ №826 на КЧСИ

Имот № 000204, в с. Ситово ,местност ДРАГАНОВО СЕЛО с площ 236,241 дка.

Цената, от която започва проданта е 18 000 лева.

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 12.01.2014 г. до 12.02.2014 г.  по ИД №20138260400189 на ЧСИ №826 на КЧСИ

Имот № 318004, в с. Ситово ,местност ДОГАНДЖИКА с площ 66,011 дка.

Цената, от която започва проданта е 6 750 лева.

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 12.01.2014 г. до 12.02.2014 г.  по ИД №20138260400189 на ЧСИ №826 на КЧСИ

Имот № 313072, в с. Ситово ,местност РАМАДАНОВ КАМЪК с площ 67,844 дка.

Цената, от която започва проданта е 6 750 лева.

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 27.01.2014 г. до 27.02.2014 г.  по ИД №20138260400086 на ЧСИ №826 на КЧСИ

Имот № 022012, в с. Белащица ,местност ЧАТАЛ ДЕРЕ с площ 2,831 дка.

Цената, от която започва проданта е 7 000 лева.

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 11.02.2014 г. до 11.03.2014 г.  по ИД №20128210400438 на ЧСИ №821 на КЧСИ

УПИ XX, в с. Ягодово , с площ 352 кв.м.

Цената, от която започва проданта е 5 010 лева.

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 14.02.2014 г. до 14.03.2014 г.  по ИД №20128300400039 на ЧСИ №830 на КЧСИ

Поземлен имот № 49.118, в с. Брестник ,местност ПАДИНАТА с площ 357 кв.м.

Цената, от която започва проданта е 6 426 лева.

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 14.02.2014 г. до 14.03.2014 г.  по ИД №20128300400039 на ЧСИ №830 на КЧСИ

Поземлен имот № 46.194, в с. Брестник ,местност МАНАСТИРА с площ 615 кв.м.

Цената, от която започва проданта е 11 070 лева.

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 14.02.2014 г. до 14.03.2014 г.  по ИД №20128300400039 на ЧСИ №830 на КЧСИ

Поземлен имот № 46.159, в с. Брестник ,местност МАНАСТИРА с площ 345 кв.м.

Цената, от която започва проданта е 6 210 лева.

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 14.02.2014 г. до 14.03.2014 г.  по ИД №20128300400039 на ЧСИ №830 на КЧСИ

Поземлен имот № 46.118, в с. Брестник ,местност МАНАСТИРА с площ 814 кв.м.

Цената, от която започва проданта е 14 652 лева.

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 24.02.2014 г. до 24.03.2014 г.  по ИД №20128260400512 на ЧСИ №826 на КЧСИ

Поземлен имот № 015047, в с. Белащица ,местност БОЗАЛЪКА с площ 0.800 дка.

Цената, от която започва проданта е 3 000 лева.

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 24.02.2014 г. до 24.03.2014 г.  по ИД №20128260400512 на ЧСИ №826 на КЧСИ

Поземлен имот № 014117, в с. Белащица ,местност СВ.НИКОЛА с площ 5.895 дка.

Цената, от която започва проданта е 5 000 лева.

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 24.02.2014 г. до 24.03.2014 г.  по ИД №20128260400512 на ЧСИ №826 на КЧСИ

Поземлен имот № 15030, в с. Белащица ,местност БОЗАЛЪКА с площ 4.979 дка.

Цената, от която започва проданта е 11 000 лева.

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 24.02.2014 г. до 24.03.2014 г.  по ИД №20128260400512 на ЧСИ №826 на КЧСИ

Поземлен имот № 150029, в с. Белащица ,ОВОЩНА ГРАДИНА с площ 3.352 дка.

Цената, от която започва проданта е 7 000 лева.

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 24.02.2014 г. до 24.03.2014 г.  по ИД №20128260400512 на ЧСИ №826 на КЧСИ

Поземлен имот № 015032, в с. Белащица ,НИВА с площ 11.139 дка.

Цената, от която започва проданта е 15 000 лева.

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 24.02.2014 г. до 24.03.2014 г.  по ИД №20128260400512 на ЧСИ №826 на КЧСИ

УПИ № V от квартал 37, с. Златитрап , с площ 440 кв.м.

Цената, от която започва проданта е 3 000 лева.

[Прочети]


Насрочена публична продан в периода от 24.02.2014 г. до 24.03.2014 г.  по ИД №20128260400512 на ЧСИ №826 на КЧСИ

Поземлен имот № 021017, в с. Белащица ,местност: ПЧЕЛИНА с площ 3.152 дка.

Цената, от която започва проданта е 6 000 лева.

[Прочети]