Общински етап на Националния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“

Община „Родопи“ организира общински етап на Националния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“, посветен на професията на пожарникаря. Конкурсът е заложен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2023/2024 г и е организиран от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. В общинският етап могат да участват деца и ученици от всички общински училища на възраст от 7 до 18 г., разпределени в три възрастови групи:

–  Първа група – от 7 до 10 години.

–  Втора група – от 11 до 13 години.

–  Трета група – от 14 до 18 години.

Рисунките ще се приемат от 9,00 до 17,00 ч. с краен срок  25.03.2024 ч. в сградата на Община „Родопи“ – ул. „Софроний Врачански“ 1А, на 3-и етаж, отдел „ОСДКСТ“ (Образование, култура, социални дейности, здравеопазване, спорт и туризъм) в стая №  28. Телефони за контакт: 032 604121, 032 604148.