Община „Родопи“ търси изпълнител за предоставяне на ветеринарно-медицински услуги

Във връзка с изпълнението на Националната програма за програмата за овладяване и намаляване на популацията от безстопанствени кучета, Общинската програмата за овладяване и намаляване на популацията от безстопанствени кучета на територията на Община Родопи и съгласно чл.40, ал.3 от Закона за защита на животните, Община „Родопи“ търси изпълнител за сключване на договор за предоставяне на ветеринарно-медицински услуги :