Община „Родопи“ стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата

Община „Родопи“ стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата :