Община „Родопи” сезира Европа заради кариерите в Белащица

Кметът на община „Родопи” ще сезира Европейската комисия и Европейската агенция за околна среда заради проблема с кариерите над село Белащица. Това съобщи Павел Михайлов по време на среща с представители на ИК „Стоп на кариерите в Белащица”.

„Като страна-член на Съюза ще сигнализираме компетентната организация с настояване за отговор каква трябва да бъде политиката по отношение на каменната кариера над село Белащица и  как да бъдат защитени здравето и интересите на хората”, коментира Михайлов.

Кметът Павел Михайлов, заедно с представители на инициативния комитет на среща в Министерството на енергетиката  утре ще поискат прекратяване и невъзобновяване  на всякаква дейност на територията на кариерите над Белащица.

 „ Имаме категорични основания да поискаме това. Трите кариери – две на „Европейки пътища” и една на „Холсим кариерни материали” попадат в санитарно –охранителната зона  на двата каптирани естествени извора „Калоян дере 1” и „Калоян дере 2”. Общината предвижда разработване на проект за включване на водата от карстовите извори  във водопровдната мрежа на Белащица. Така ще се реши проблемът с безводието през летните месеци”, заяви по време на срещата кметът.

Павел Михайлов и представителите на ИК обсъдиха аргументите против реализацията на нови инвестиционни намерения на двата концесионера. Кариерите над село Белащица се експолатират от началото на 70-те години на миналия век. Концесиите на „Холсим кариерни материали”  и „Европейки пътища” вече са изтекли. Кметът отбеляза, че според закона срокът на есплатация на една кариера не може да бъде по-дълъг от 50 години. Присъстващите се  обединиха, че няма да допуснат отново  хората да се сблъскат с проблемите с високото ниво на фини прахови частици във въздуха, замърсяване и шум  и това  да се отразява на тяхното здраве и здравето на децата им.

Михайлов опроверга и твърдение на Маргарита Попиванова- изпълнителен директор на „Европейски пътища”,  че концесионерът е изградил околовръстния път на село Белащица.

„Това абсолютно не отговаря на истината. Трасето е изградено през 2005 година от община „Родопи”. Целта е била тежкотоварните автомобили, превозващи каменния добив от кариерите да заобикалят Белащица. Сега този проблем отново е на дневен ред, тъй като селото е нараснало  двойно и движението на камионите минава почти през центъра му”, коментира Павел Михайлов.