Община „Родопи” се радва на строителен бум, издадените строителни разрешения до момента са над 180

Сериозна строителна активност отчита община „Родопи” до този момент на 2021 година. От началото на годината досега  местната администрация е издала 181 разрешения за строеж. Само този месец на сесия на Общински съвет „Родопи”  позволителните документи с искания за промяна на Подробния устройствен план за земеделски земи и жилищно застрояване  са над 40 на брой.

За периода януари-април, със заповед на кмета Павел Михайлов, одобрените ПУП за замеделски земи са 25, а за регулация -13.

От години  общината се очертава като най-предпочитаната дестинация край Пловдив за строеж на еднофамилни жилищни сгради и локация за развиване на бизнес. Цифрите показват, че за миналата година издадените разрешения за строеж са 707, а удостверенията за въвеждане в експлоатация са 250 на брой. През 2020 година 233 сгради са със заверени технически паспорти.

Според данните от началото на тази година удостверенията за въвеждане в експолоатация са 85, а заверените технически паспорти -93 на брой.

Бъдещите планове за развитие включват превръщането на „Родопи” в зелен жилищен район в близост до Пловдив. Очакванията ни са все повече фирми и хора, които строят собствени сгради за живеене, да се насочват към нашите населени места.

2021 година е важна за община „Родопи”. Общинското ръководство заложи 360 хиляди лева за изработване на Общ устройствен план на общината, който ще рамкира възможностите за бъдещото й развитие. ОУП са стратегически документи.  Създадето на  нов градоустройствен план е изключитено необходимо в условия на засилен инвестиционен интерес и динамиката в жилищното строителство”, обясни кметът Павел Михайлов.

В дневният ред на заседанието на общински съвет „Родопи” бяха включени над 80 точки. Съветниците взеха решение да отпуснат 3 хиляди лева в подкрепа на  двойка с репродуктивни проблеми и да подпомогнат със средства  социално слаби и хора в тежко здравословно състояние.