Община „Родопи“ съобщава, че на база извършен от РЗИ – Пловдив анализ на водата в с.Брестовица, е установено завишаване стойностите на манган в питейната вода на селото

Община „Родопи“ съобщава, че на база извършен от РЗИ – Пловдив анализ на водата в с.Брестовица, е установено завишаване стойностите на манган в питейната вода на селото. В тази връзка се забранява използването на водата в с.Брестовица за пиене и приготвяне на храна! Водата може да се използва само за битови цели.