Община „Родопи” с писмо до КЕВР за цената на водата в Брестовица

Кметът на община „Родопи” изпрати писмо до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране, с копие до ВиК-Пловдив,  с настояване да се преразгледа цената на питейната вода в село Брестовица. Датата на документа е от 8 февруари 2021 година.

Писмото е реакция  след множество постъпили сигнали и жалби от жители на селото, които категорично отказват да заплащат водата, която е негодна за пиене и използване за битови нужди заради наличието на манган в пъти над допустимите стойности. В началото на годината граждани входираха и подписка, подкрепена от 1350 жители на Брестовица.

В писмото Павел Михайлов изразява несъгласието си населението на селото да заплаща редовната цена на водата и настоява за ясно и точно решение на проблема.

„Предвид сериозността на възниклата ситуация се надяваме на спешна намеса и становище”, се казва в документа.

Според кмета Павел Михайлов заплащането на водата от жителите на село Брестовица на този етап  е необосновано и несправедливо за качеството на услугата, която се предоставя от ВиК оператора.

Цената на водата  в село Брестовица ще бъде коментирана на предстоящото събрание с жителите на селото в петък/ 26.02.2021г./  в читалищната зала на селото.