Община „Родопи” с осем одобрени проекта по ПУДООС

Осем проектни заявления на Община „Родопи” са одобрени за финансиране в кампанията „За Чиста околна среда – 2021г.”, съобщи кметът Павел Михайлов.   Той цитира публикувания протокол за резултатите от Националната кампания на Министерство на околната среда и водите „Обичам природата и аз участвам”.

Кампанията се финансира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/. Комисията разгледа постъпилите  833 проекта на общини и кметства и предлага да бъдат финансирани 248  от тях със средства в размер до 10 000 лева, от които пет са на община „Родопи” и  кметствата на територията на общината..

Площадът в  село Бойково ще бъде  благоустроен, като се предвижда озеленяване и създаване на детски кът. „Зона за отдих – зелени идеи “  е проектът,  с който кметство Кадиево участва в обявеният от МОСВ и ПУДООС конкурс. В проекта сме предвидили облагородяване ,озеленяване , засаждане на цветя, поставяне на беседка, пейки , кашпи с цветя ,къщички за птици и кошчета за отпадъци в районът около Здравна служба.

Останалите проекти са  „Зелено бъдеще за Марково”, „Зелено сърце за Първенец” и почистване, озеленяване и създаване на кът за отдих и игри в село Браниполе.

Със средства в размер на до 5 хиляди лева ще бъдат финансирани и проектите на детските градини „Родина” в село Устина, „Надежда” в Брестник и детска градина „Снежанка” в село Крумово. Комисията е  разгледала общо 392 проекта на детски градини.

Проектът в Устина е „Обичам природата – и аз участвам”. В Брестник е превидено създаване на зона за отдих, а в Крумово – еко кът на открито.