Община „Родопи” набира потребители и асистенти по новата социална услуга „Асистентска подкрепа“

Все още има свободни места за потребители и социални асистенти на най-новата общинска социална услуга „Асистентска подкрепа“ на община „Родопи” .Това е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност, деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ.

Те могат да получат подкрепа от асистент за самообслужване, придвижване и движение,   изпълнение на ежедневни и домакински дейности от битов характер, комуникация, осъществяване на социални контакти и включване в живота на общността – подкрепа в домашна среда.

В община „Родопи” социалната услуга се предоставя от ноември 2021 година и към момента са назначени 17 социални асистенти и има 30 потребители. Капацитетът на услугата не е запълнен,  като има възможност за вкючване на още хора. За момента най- много души са се възползвали в село Ягодово -10 потребители,  в село Крумово ползватели са 6-ма, а в Брестовица-5 души.В Първенец потребителите са 4, в Брестник-3.В Белащица и Марково по един потребител.

Максималната продължителност за ползване на услугата от един потребител е според индивидуалната оценка на потребностите и е до 4 часа дневно през всеки работен ден за период от една година.

С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент“ ще бъдат сключени трудови договори, като един „Социален асистент“ ще предоставя подкрепа на минимум 2-ма потребители.

Кандидатите могат да заявят желанието си за включване в социалната услуга в кметствата по населени места. Формулярите за кандидатстване могат да бъдат получени в сградата на Общинска администрация „Родопи” на адрес: Пловдив, ул. „Софроний Врачански”1А всеки работен ден от 8:30 до 17.00 часа.