Обществено обсъждане – ДОВОС „Удвояване на участъци  от  жп линията Крумово – Свиленград – турска граница“

ДП „Национална компания железопътна инфраструктура” уведомява всички заинтересовани лица, че на 30.05.2024г. /четвъртък/ от 09.00ч в Залата на Община Родопи  – гр.Пловдив ул. „Софроний Врачански“ № 1а ще се проведе обществено обсъждане на Докладът за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) на инвестиционното предложение за обект: „Удвояване на участъци  от  жп линията Крумово – Свиленград – турска граница“

ДОВОС