ОУ „Васил Левски“ – с.Брестник

Населено място: с.Брестник

Адрес: ул.“Васил Левски“ №5

Директор: София Колева

Телефон: 03114 / 2260

E-mail: ou_brestnik@abv.bg

Сграден фонд: Една сграда на два етажа. Учебното заведение разполага с модерни класни стаи, физкултурен салон, компютърен кабинет, медицински кабинет, работилница. Училището е с локално парно.