ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с.Устина

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с.Устина

Населено място: с.Устина

Адрес: ул.“ Иван Вазов“ №5

Директор: Мария Енчева

Телефон: 03145 / 4327

E-mail: ouustina.bg@abv.bg

Сграден фонд: Училището разполага с една обновена и ремонтирана сграда. В училището има два физкултурни салона, които са свързани с централната сграда чрез топла връзка. Дворът на училището е разположен на две нива. В горната част има писта и футболно игрище, а в ниската част- баскетболно и волейболно игрище. Всички площадки и пистата са асфалтирани.

Учениците от І до ІV клас са обхванати в целодневна форма на обучение в три групи. Освен задължителната и задължително-избираема подготовка има и свободно-избираема подготовка по музика за учениците от V-VІІІ клас.

Участие в проекти:

  • „Модерни училища за нашите деца”.

Всички празници се отбелязват тържествено, с музикална програма и голям концерт на 11 май. ВГ към СИП Музика участва в национални и международни фестивали, на които са наградени с много отличия.