ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с.Първенец

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с.Първенец

Населено място: с.Първенец

Адрес: ул.“Патриарх Евтимий“ №3

Директор: Снежана Парпарова

Телефон: 03111 / 2340, 0884279715

E-mail: snejana_parparova@abv.bg

Website: http://ou-parvenec.com

Сграден фонд: Училището разполага с две сгради. И двете сгради разполагат с добре оборудвани физкултурни салони с тенис маси, тренажор и др. фитнес уреди, спортни площадки с футболни, баскетболни и волейболни игрища.

Учениците от начален етап имат самостоятелно обособени класни стаи за всяка паралелка, а за учениците от прогимназиален етап – кабинети по всички учебни предмети , съвременни компютри и интернет.
И в двете сгради има медицински кабинети.

В сградата на прогимназиален етап е обособена театрална сцена, на която се изнасят постановките на училищния театър.

Предимство за учениците са свободноизбираемите подготовки по математика, музика, театър. Те дават възможност за изява на всяко дете, пожелало да се включи в тях. За обучението на децата се грижи екип от опитни и добри специалисти.