ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с.Марково

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с.Марково

Населено място: с.Марково

Адрес: ул.“Захари Стоянов“ №70

Директор: Емилия Янкова

Телефон: 03112 / 2260

E-mail: kirilmetod@abv.bg

Сграден фонд: Училището разполага с две сгради – основна и помощна /затворена/. Училището разполага с физкултурен салон, голям училищен двор, спортна площадка и зелена площ.

Капацитетът деца на училището е от 120 – 150 деца. Училището разполага с физкултурен салон, голям училищен двор, спортна площадка и зелена площ. В учебното заведение се обучават ученици от І до VІІІ клас включително.

Участие в  проекти:

  • Обичам Природата и Аз участвам
  • Народните Будители и Аз
  • Квалификация на педагогическите кадри
  • Система за кариерна ориентиране в училищното образование
  • Училищен плод
  • Безплатни закуски І – ІV клас
  • По 129 ПМС – за развитие на спорта.