ОУ „Пенчо Славейков“ – с.Белащица

ОУ "Пенчо Славейков" - с.Белащица

Населено място: с.Белащица

Адрес: ул.“Пейо Яворов“ №26

Директор: Цветан Кацаров

Телефон: 03100 / 2260, 0896846602

E-mail: ou_belashtica@abv.bg

Сграден фонд: Една сграда. Училището разполага с двор и спортна площадка.

В ОУ „Пенчо Славейков” се обучават ученици от І до VІІІ клас.

Участие в проекти:

  • МОСВ и ПУДООС – „Обичам природата – и аз участвам” в рамките на националната кампания ”За чиста околна среда – 2013г“

Учениците редовно изнасят концерти и изложби за всички бележити дати и празници.

В училището има сформирани два клуба от извънкласни дейности:

  • за учениците от начален етап- Клуб на малките таланти
  • за учениците от прогимназиален етап – Клуб по актьорско майсторство.