ОУ „Паисий Хилендарски“ – с.Цалапица

ОУ "Паисий Хилендарски" - с.Цалапица

Населено място: с.Цалапица

Адрес: ул.“ Стефан Стамболов “ №34

Директор: Соня Челибашка

Телефон: 03149 / 2257

E-mail: oyp.h@abv.bg

Сграден фонд: Училището разполага с 9 напълно обновени класни стаи, компютърен кабинет с Интернет връзка, специално оборудван ресурсен кабинет, просторен физкултурен салон обособен в самостоятелен корпус със съблекални и санитарни възли, фитнес зала. В обширния двор с богата растителност са разположени площадки за баскетбол, волейбол, народна топка, трап за дълъг скок, писта за бягане. В училището има оборудван медицински кабинет с медицинско лице, което осигурява спешна и неотложна медицинска помощ в рамките на учебния ден.

Училище „Паисий Хилендарски“ отваря врати през 1984 година. За учениците отговарят квалифицирани преподаватели, специалисти и възпитатели.

В ОУ “Паисий Хилендарски“ има утвърдени и програми за СИП – Музика, СИП – Изобразително изкуство, и СИП – Математика.