Проекти образование

В изпълнение на националната програма „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“ бяха осигурени 2 броя мултимедийни проектори и интерактивни дъски в:

1. ДГ „Пролет“ с.Първенец

2. ДГ „Пролет“ с.Ягодово

Благодарение на внедряването на информационните технологии в детските градини, ще си осигури по-добра гъвкавост и креативност на преподаването и обучението на децата.


ПУДООС

За поредна година МОСВ и ПУДООС обявяват конкурс в рамките на Националната кампания „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2017“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“


ОБЩИНА РОДОПИ ЗАПОЧВА ПРОЕКТ „ГОТОВИ ЗА УЧИЛИЩЕ 2014 – 2015”

Община Родопи започва проект „Готови за училище 2014 – 2015 г.” на Институт „Отворено общество”, като за дейностите на лотариен принцип е избраното детско заведение  ЦДГ „Пролет” с. Ягодово. Начинанието се реализира от фондация „Тръст за социална алтернатива”, с подкрепата на фондация „Америка за България”, съвместно със Световната банка. Чрез проекта се насърчава посещаемостта в детските градини и включва деца на възраст 3 – 5 години, които са в неравностойно положение. Ще се работи с родителите и учителите, а детското заведение ще бъде подпомогнато с техническо оборудване. Продължителността на проекта е десет месеца. Това е инициатива в посока образователна интеграция на деца от етническите малцинства.
За ЦДГ”Пролет” с. Ягодово е одобрена интервенцията за предоставяне на безплатен достъп на дете до детската градина.


УЧАСТИЕ НА ОБЩИНА „РОДОПИ” В ПУДООС – ПРЕДПИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

В Национална кампания „За чиста околна среда  – 2013г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам” за Община „Родопи” бяха одобрени проектите на:
1) ОДЗ „Снежанка” с. Крумово
2) ОУ „Пенчо Славейков” с. Белащица,
като за същите бяха отпуснати средства в размер до 5 000 лева.
За втора поредна година детските градини и училища на територията на Община „Родопи”, участваха в кампанията.
За 2014 година  същото финансиране получи – ЦДГ „Първи юни” с. Златитрап с директор Снежана Дафовска.