Бюджет – Образование

Заповед №188 от 28.02.2020г. за утвърждаване формулата за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти в делегираните от държавата дейности за 2020г.


Заповед №149 от 20.02.2019г. за утвърждаване формулата за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти в делегираните от държавата дейности за 2019г.


Заповед №137 от 21.02.2018г. за утвърждаване формулата за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти в делегираните от държавата дейности за 2018г.


Бюджет – 2017- ОУ „Неофит Рилски“ с.Ягодово


Заповед №174 от 17.02.2017г. за утвърждаване формулата за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти в делегираните от държавата дейности за 2017г..


Заповед №169 от 22.02.2016г. за утвърждаване формулата за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти в делегираните от държавата дейности за 2016г..


Заповед №168 от 25.02.2015г. за утвърждаване формулата за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти в делегираните от държавата дейности за 2015г.


Заповед №123 от 28.02.2014г. за утвърждаване формулата за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти в делегираните от държавата дейности за 2014г.


Заповед №148 от 25.02.2013г. за утвърждаване формулата за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти в делегираните от държавата дейности за 2013г.


Заповед №154 от 06.03.2012г. за утвърждаване формулата за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти в делегираните от държавата дейности за 2012г.