Заявления и декларации за детските градини

Име на заявление Изтегли
1Заявление за участие в класиране за прием в детска градина
2Заявление за отписване на дете от детска градина
3Заявление за отсъствие на дете по домашни причини
4Заявление за вземане на дете на обяд
5Декларация за ползване на облекчения при определяне на таксата за ползване