Административни услуги, предлагани от детските градини

Име на услугата Прочети
1Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование
2Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи и заявление за издаване на дубликат