Обмислят изграждането на зелена зона между Пловдив и Общините „Родопи“

Обмислят изграждането на зелена зона между Пловдив и Общините "Родопи"

Обмислят изграждането на зелена зона между Пловдив и Общините „Родопи“.

Община Пловдив ще кандидатства с общи проекти с близките общини през следващия програмен период.

Кметът на Община Пловдив Здравко Димитров се срещна с кметовете на съседните общини Родопи, Марица и Стамболийски, за да обсъди подготовката на съвместни проекти, с които да кандидатства за евросредства в следващия програмен период 2021-2026 година.

„Знаете, че приоритет в него ще бъде свързаността между общините, което ни дава възможност да реализираме ключови проекти в областта най-вече на инфраструктурата. Не искам да правим грандиозни неща, нека се съсредоточим върху проекти, които да са от полза за възможно по-голям брой жители на нашите общини“, призова Здравко Димитров своите колеги в началото на срещата.

Ремонт и модернизиране на Голямоконарско шосе, което свързва общините Пловдив и „Марица“, разширяването на Пещерско шосе, което е връзка с „Родопи“ и Стамболийски, както и изграждането на зелена зона между Пловдив и Община „Родопи“, са най-реалните и изпълними проекти, по които общините могат да кандидатстват съвместно.

По предложение на заместник-кмета на Пловдив Пламен Райчев и на Главния архитект Димитър Ахрянов, след приемането на интегрираните планове за развитие на общините, ще бъде сформирана работна група, която да подготвя проектите, с които ще се кандидатства по проекти.

Предстоят срещи и с други общини, с които може да бъдат реализирани проекти за връзка между регионите.