Няма да затварят пенсионерските клубове в община „Родопи”

Няма да затварят пенсионерските клубове в община „Родопи”

Клубовете на пенсионера в община „Родопи” ще продължат да работят при спазване на всички противоепидемични мерки, свързани с ограничаване на заразата от COVID-19. След спешно заседание Общинският кризисен щаб в „Родопи”потвърди своето решение от 29 октомври. Въвеждат се обаче по -строги мерки за превенция на разпространението на заразата от коронавирус в община „Родопи”.

В пенсионерските клубове могат да се събират не повече от 4-ма души на маса, като масите се разполагат по начин, осигуряващ не по-малко от 1, 5 метра разстояние между тях. Не се допускат повече от един човека на 3 квадратни метра търговска площ. Задължително е носенето на лични предпазни средства.

„Здравите хора трябва да имат възможност за социална комуникация. При положение, че заведенията работят, какъв е смисълът да затваряме пенсионерските клубове. Затова няма да преустановим посещенията в пенсионерските клубове на територията на общината, но хората трябва да спазват разпоредбите и да са лично отговорни за поведението си”, коментира Владимир Маринов, заместник-кмет на „Родопи” и председател на Общинския кризисен щаб.

До 31 декември всеки родител, който изпитва притеснение да пуска детето си на занятия в задължителна предучилищна възраст трябва да декларира това писмено.

„В обстановка на увеличаваща се заболеваемост от COVID – 19 немалка част от родители на деца изпитват притеснение да ги пускат с останалите им връстници и имат възможност да се грижат за тях у дома. В момента е регламентирано такова отсъствие по семейни причини да е с продължителност не повече от 20 работни дни. Затова ще поискаме от МОН разрешение за удължаване на този срок”, обясниха от Кризисния щаб в община „Родопи”.

Няма да затварят пенсионерските клубове в община „Родопи”