Неучебен ден – 31 Март 2023г.

Заповед на Кмета на Община „Родопи“ за временно преустановяване на образователния процес на 31.03.2023г. и обявяване на учебния ден на 31.03.2023г. за неучебен за всички училища на територията на Община „Родопи“, област Пловдив.

Заповед на Кмета на Община „Родопи“ за преустановяване на образователния процес на 31.03.2023г. по отношение на групите от ДГ „Синчец“ с.Браниполе, помещаващи се в сградата на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Браниполе и затварянето на същите за посещение на 31.03.2023г.

Заповед на Кмета на Община „Родопи“ за преустановяване на образователния процес на 31.03.2023г. в ДГ „Пролет“ с.Цалапица, помещаваща се в сградата на ОУ „Паисий Хилендарски“ с.Цалапица и затварянето на същата за посещение на 31.03.2023г.