Насърчителни мерки за заетост и обучение по ЗНЗ

Уведомление от Дирекция „Бюро по труда“- Родопи гр.Пловдив до работодателите от общините Родопи, Стамболийски, Кричим, Перущица и Куклен за наличност на финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през май 2022г.