Набиране на доброволци за „Родопи 112“

Община „Родопи“ набира доброволци за участие в Доброволно формирование „Родопи 112“ за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.