Мобилни екипи на полицията ще обиколят 6 села от общината в началото на юли

Мобилни екипи, в състава на които влизат инспектори от охранителна, криминална и икономическа полиция, ще проведат планирани срещи с кметовете и жителите на малките и отдалечени населени места в Пловдивска област, в които няма постоянно полицейско присъствие.

Организацията с изнесените приемни има за цел да повиши ефективността от противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред и същевременно да осигури възможност на хората да сигнализират за всякакъв вид нарушения, налагащи действия от страна на полицията или други компетентни институции.

Посещенията са организирани по предварително утвърден от директора на ОДМВР – Пловдив месечен график, както следва:

На 06.07.2022 г.

На територията на 01 РУ – с. Храбрино, с. Първенец и с. Марково

На територията на РУ Стамболийски – с. Устина, с. Скобелево и с. Чурен