Телефони за връзка МДТ

Началник отдел МДТ – 032 / 604 116

Каса МДТ и декларации по чл.14 – 032 / 604 115

Прием и обработка МДТ – данъчни оценки – 032 / 604 141

Ревизии МДТ – 032 / 604 140

Счетоводство МДТ – 032 / 604 119