Месечно приключване

Във връзка с месечно приключване работното време на касата на общината с граждани на 28.04.2021г. /сряда/ е до 14,00ч.