Констативен протокол № 94Р-35-7/18.09.2017г. , във връзка със съобщение от 15.08.2017г. относно предстоящо приемане на Наредба №7

Констативен протокол № 94Р-35-7/18.09.2017г. , във връзка със съобщение от 15.08.2017г. относно предстоящо приемане на Наредба №7: [Прочети]