Конкурс за заемане на длъжността „Вътрешен одитор“

Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността „Вътрешен одитор“ :