Конкурс за заемане на длъжността Старши специалист „АИОУ“ – по заместване

Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността Старши специалист „Административно и информационно обслужване и услуги“ – по заместване