Конкурс за заемане на длъжността старши експерт „АИОУ“

Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността Старши експерт „Административно и информационно обслужване и услуги“ :