Конкурс за заемане на длъжността Ръководител звено „Вътрешен одит“

Конкурс с решаване на тест и интервю за заемане на длъжността Ръководител звено „Вътрешен одит“ :