Конкурс за заемане на длъжността Началник отдел „ОСДКСТ“

Конкурс с решаване на тест и интервю за заемане на длъжността Началник отдел „Образование, социални дейности, култура, спорт и туризъм“ :