Конкурс за заемане на длъжността Началник отдел „КУТ и С“

Конкурс с решаване на тест и интервю за заемане на длъжността Началник отдел „Контрол по устройство на териториите и строителството“