Конкурс за заемане на длъжността Началник отдел „КСИИ“

Конкурс с решаване на тест и интервю за заемане на длъжността Началник отдел „Капитално строителство и инженерна инфраструктура“