Конкурс за заемане на длъжността Началник отдел „ИПС“

Конкурс с решаване на тест и интервю за заемане на длъжността Началник отдел „Инвестиционни проекти и строителство“