Конкурс за заемане на длъжността младши експерт „Счетоводство“

Конкурс с решаване на тест и интервю за заемане на длъжността младши експерт „Счетоводство“: