Конкурс за заемане на длъжността младши експерт „Обслужване на Общински съвет”

Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността младши експерт „Обслужване на Общински съвет” :