Конкурс за заемане на длъжността младши експерт „КРИТ“- по заместване

Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността младши експерт „Кадастър, регулации и извънселищни територии“ – по заместване