Конкурс за заемане на длъжността младши експерт „КП“

Конкурс с решаване на тест и интервю за заемане на длъжността младши експерт „Координация и проекти“