Конкурс за заемане на длъжността Главен юрисконсулт „Обществен поръчки“

Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността Главен юрисконсулт „Обществени поръчки“ :