Конкурс за заемане на длъжността Главен експерт „Счетоводство“

Конкурс с решаване на тест и интервю за заемане на длъжността Главен експерт „Счетоводство“ :