Конкурс за заемане на длъжността главен експерт „КС“

Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността Главен експерт „Капитално строителство“