Конкурс за заемане на длъжността Главен експерт „Инвеститорски контрол“

Конкурс с решаване на тест и интервю за заемане на длъжността Главен експерт „Инвеститорски контрол“ :